ЛИЦЕНЗИРАН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ХОСПИС "СЕЗОНИ"

Стара Загора, кв. Зора, ул. Хрищян войвода 3, тел. 0887 014 581

За дома

Лицензиран дом за стари хора, с отделен хосписен сектор "Сезони", се намира в град Стара Загора, кв. Зора, ул. Хрищян войвода № 3 / нова сграда до жп линията /.

Всички стаи в дома са с по едно, две и три легла.

Разполагаме със специални реанимационни легла, за тежко болните ни пациенти, намиращи се в зала за активно наблюдение. За да бъдем максимално полезни в случаи на спешност до пристигане екипите на бърза помощ, пациентът се мониторира с пулсов оксиметър и при нужда се включва аспиратор.

При нужда, на разположение  са лекари - специалисти в различни области на медицинaта.

Топли грижи, внимателно отношение към вашите близки, висок професионализъм, образцова хигиена, битова среда, отговаряща на всички изисквания на контролиращите и изискващи органи.

Заведението предлага продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение,предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

Най-професионалната грижа и наблюдение за вашите близки и роднини от опитни професионалисти.